Aicinām jauniešus uz radošu nodarbību ciklu “Kā radīt savas dzīves scenārijus?!”

Aicinām jauniešus vecumā no 14 līdz 16 gadiem piedalīties radošu nodarbību ciklā – darbnīcā “Kā radīt savas dzīves scenārijus?!”

30.augustā no plkst. 11.00 līdz 16.00 YOUSpace jauniešu centrā, Kuģinieku ielā 2, Liepājā.

Dienas gaitā brīvā un nepiespiestā gaisotnē profesionāļu vadīti trenēsimies dzīvē pielietot dažādas radošās domāšanas tehnikas /metodes, kuras palīdzēs atklāt jūsu neapzinātās intereses, talantus un prasmes un sasaistīt tās ar iespējamiem profesionāliem ceļiem, tā radot alternatīvus dzīves scenārijus.

Norises gaitā:

 • iepazīsim radošās domāšanas tehnikas darbībā,
 • atklāsim intereses, talantus un prasmes,
 • ieskicēsim nākotnes vīzijas,
 • apzināsim iespējamos profesionālos ceļus un tam nepieciešamās prasmes,
 • radīsim alternatīvus dzīves scenārijus,
 • izstrādāsim pašpilnveides plānu mērķu sasniegšanai.

Pasākuma valoda: angļu (pieejams tehniskais atbalsts latviešu valodā). Nodarbības vadīs jomas speciālisti no Dānijas, Igaunijas un Latvijas

Moderators: Kenets Agerholms (Dānija). Projekta vadītāja: Dita Danosa

Darbnīca “Kā radīt savas dzīves scenārijus?!” tiek organizēta Erasmus +stratēģiskās partnerības projekta “Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārijs” ietvaros.  To realizē četri partneri no trīs valstīm: Latvijas Dizaina centrs (Latvija), Baltijas Reģionālais fonds (Latvija), Igaunijas Dizaina centrs (Igaunija) un Agerholm FLOK (Dānija).

Projekta mērķis ir stiprināt dizaina un radošās domāšanas lomu pusaudžu vidū, lai veicinātu viņu izpratni par sevi (paškoncepciju) un sekmētu viņu turpmāko nodarbinātību dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta aktualitāte balstīta jauniešu skaita pieaugumā, kuri pēc valsts obligātās izglītības iegūšanas, neturpina skolas gaitas, netiek nodarbināti vai neiegūst profesionālo izglītību. Šādus jauniešus sauc par NEET jauniešiem ( Young people not in employment, education or training),  un tādi veido līdz pat 12,6 % ES iedzīvotājiem.  Saskaņā ar pētījumiem, visbiežāk šāds statuss nav brīvprātīga izvēle, pusaudžus ietekmē dažādi riska faktori, tostarp migrācija, finansiālā nedrošība, sociālā un teritoriālā atstumtība, ģimenes faktori un daudzi citi.

Aptaujājot pedagogus un mācību procesa vadītājus, tika noskaidrots, ka šobrīd Latvijā nav pusaudžu vecumam pielāgota specifiska instrumentārija jeb metožu kopuma radošās domāšanas attīstīšanai, kas ļautu iedarboties proaktīvi un būtu vērsts uz nākotnes karjeras izvēli t.i. pirms pusaudži zaudē motivāciju, pazeminās viņu pašcieņa un pieaug mentālās veselības traucējumu un deviantas uzvedības risks.

Kamēr jauniešu bezdarba līmenis pieaug, jaunākie atklājumi radošumu atzīst kā līderu pamatprasmi (IBM 2010 Global CEO Study), sniedzot definīcijas, komponentes un rīkus, kā uzlabot dzīves kvalitāti, strādāt ar mūsu domāšanas veidu utt.

“Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārijs” tiks izstrādāts kā preventīvs līdzeklis darbam ar pusaudžiem pamatskolas pēdējās klasēs (13-16 gadu vecumā), lai mazinātu NEET jauniešu skaitu.

PROJEKTA MĒRĶI:

 1. Sekmēt radošās domāšanas attīstīšanu pusaudžu vecuma grupā izmantojot atbilstoši vecumam pielāgotu dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentāriju.
 2. Veicināt neformālās izglītības pedagogu un citu nozares speciālistu interesi un informētību par radošās domāšanas specifiku, nozīmi, nodrošinot metodisko materiālu turpmākam patstāvīgam darbam ar pusaudžiem.
 3. Sekmēt pieredzes un viedokļu apmaiņu starp projekta stratēģiskajiem partneriem, nodrošinot mācību mobilitātes pasākumus projekta realizācijas gaitā.
 4. Mazināt stigmu par radošo profesiju pārstāvju nekompetenci un konkurētspēju darba tirgū, uzsverot radošo spēju multidimensionalitāti un vērtību pasaules vadošo uzņēmumu piemēros.
 5. Veicināt preventīvu darbību kopumu, lai mazinātu NEET grupas kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus.

PROJEKTA PRIMĀRĀ MĒRĶA GRUPA

Vidējā pusaudžu vecuma jaunieši vecumā no 13 – 16 gadiem (pamatskolas 7., 8. un 9. klašu audzēkņi). Šajā vecuma pusaudži mācās domāt abstraktās kategorijās, pieņemt lēmumu izvērtējot dažādas perspektīvas, kontrolēt un nošķirt impulsus, analizēt vairākas izvēles iespējas un cēloņsakarības. Pusaudžu vecumā cilvēkam īpaši attīstās spēja radoši domāt, bet vienlaikus jaunieti joprojām spēcīgāk ietekmē emocionālie impulsi, nekā racionāli spriedumi.