Trin for trin

Innovationsmaskine

Tilbage til alle værktøjer

Beskrivelse

  1. Idé skabelse. Vælg 1 problemsituation, som du vil løse ved at tilbyde nye, originale tilgange. Det kan også være et mål, du ønsker at nå i fremtiden.
    Brug 10 - 15 minutter på at generere så mange ideer som muligt om det valgte emne.
  2. Idé finpudsning Skriv alle ideerne ned på tavlen eller et stort ark papir. Opdel ideerne i lignende kategorier.
    I grupper finpudser relevante ideer: kombinere dem, uddybe dem, omformulere dem, ændre dem for at komme med en forbedret version.
  3. Idé granskning Vælg 1-3 ideer at arbejde videre med. Opret en liste over opgaver eller sekventielle trin, der skal tages. Trinene skal skrives på tavlen.
    Deltagerne kan udtrykke deres mening mundtligt eller ved at markere med "+" det trin eller den opgave, de er enige i.
  4. Idé generalisering Dette trin refererer til validering af ideer eller reel implementering i livet. Ungdom lærer at definere hypoteser og finde måder at bekræfte eller afvise dem på. Tag en af ideerne, lav en hypotese, bevis eller afvis hypotesen.

Problem: Usunde spisevaner, studerende nægter frokost i kantinen til fordel for fastfood.
Idé: Tilbyd kun vegetarisk mad i skolens kantine to gange om ugen.
Hypotese (umuligt at bevise): Vegetarisk mad smager bedre end kød og fisk.
Hypotese (muligt at bevise): Studerende i skolen "X" foretrækker vegetabilske retter frem for kød eller fisk muligheder.

Arbejdsark

Download arbejdsark

Ingen arbejdsark

Etape

Udtryk dig selv frit