Kreativ Tænkning

Tilbage til alle stadier

Opgave

Før unge starter med de specifikke trin i design af livsscenarioer, bør de forstå den vigtigste færdighed i hele redskabsskassen - nemlig kreativ tænkning. Det er vigtigt at forstå hvordan ens hjerne og tanker bedst fungerer, men vigtigst for den unge er det at føle og forstå kreativ tænkning gennem praktiske aktiviteter. Det er de voksnes opgave at skabe et frit miljø, hvor unge kan udtrykke sig, og hvor den voksne er nærværende og giver få instruktioner og kun vejleder når der er brug for det.

Ved at fuldføre dette trin bør du være i stand til at:

  • forstå kreativ tænkning som et koncept,
  • anvende kreativ tænkning i forskellige situationer i hverdagen.

Værd at vide

Dr. James C. Kaufman og Dr. Ronald Beghetto har identificeret fire udviklingsniveauer af kreativitet: Mini C, Lille C, Pro C og Stor C.

Mini-C - På dette stadie er folk drevet af nysgerrighed, legesyge og et ønske om at eksperimentere. Dette er processer, der skal opmuntres, især i ungdomsårene, når kognitive evner udvikler sig intensivt. Voksne på dette stadie kan udvikle på nyt (lære eller genlære) evnen til kreativ tænkning, ændre vaner og adfærdsmønstre. Lille-C - på dette stadie forestiller en person sig den bevidste frembringelse af nye ideer til løsning af eksisterende problemsituationer. Kritisk tænkning, tværfaglig tilgang og evnen til at evaluere flere scenarier er vigtige på dette stadium. PRO-C og Stor-C niveau opnås med dedikeret arbejde og kræver et vist niveau af ekspertise. De fleste mennesker bruger de to første niveauer dagligt, ikke kun til at frembringe ideer, men til mere forskelligartede udtryk for følelser, at styrke deres positive personlighedstræk , at danne nye vaner samt at fremme selvtillid i forskellige livssituationer (Kaufman & Beghetto, 2009).

Værktøjer

Den første del er fokuseret på at forstå begreberne. Da unge opfordres til aktivt at deltage i diskussioner, rollespil og dele personlige oplevelser, kan forskellige scenarier og situationer udspilles, hvor kreativ tænkning kan vises i sin praktiske form. Emner, der er dækket i dette trin:

Den tid, der bruges til hver aktivitet, afhænger af situationens specifikationer. Det anbefales kraftigt ikke at ændre rækkefølgen af værktøjerne. Hvis skal vælges kun enkelt emne, anbefaler vi N# 3 "Kreativ tænkning i hverdagen". Et kort indblik om begrebet kreativ tænkning vil bringe yderligere værdi.

Metodologisk materiale