Design livsscenarier

Tilbage til alle stadier

Opgave

  1. Ved hjælp af designtænkningsmetoden til at skabe livsscenarier for forskellige faglige retninger, hvor man potentielt kan realisere sig selv i fremtiden, i henhold til både aktuelle interesser og den forestillede livskvalitet.
  2. At forestille sig det overordnede billede af livet i en alder af 30 år og skitsere, hvad der er opnået i de forskellige komponenter af livskvalitet og vigtigste skridt hen imod det. Disse aktiviteter hjælper unge til bedre at forstå regelmæssigheden mellem forskellige aspekter af livskvalitet.
  3. At udvikle separate scenarier for hver faglig retning af interesse ved at evaluere komponenterne Arbejde og uddannelse og identificere de vigtigste resultater for bestemte aldersperioder. Disse aktiviteter hjælper de unge til bedre at forstå betydningen af deres personlige bidrag til at gøre intentioner til virkelighed.

Ved at fuldføre dette trin bør du være i stand til at:

  • Oprette livsscenarier for forskellige faglige retninger, hvor man potentielt kan realisere sig selv i det videre liv, hvilket kan bidrage til evnen til at træffe informerede beslutninger om vækstvejen efter at have opnået grunduddannelse.
  • Bruge designtænkning tilgang til at løse komplekse problemer ved at være opmærksom på og opdage forskellige veje til faglig udvikling og at skabe alternative livsscenarier.
  • Bevidsthed om deres muligheder hjælper unge at navigere bedre i komplekse situationer, forstå begivenhedernes kontinuitet, se ikke-standardiserede løsninger og træffe alternative valg.

Værd at vide

Beslutningstagning betragtes som en kognitiv proces, der resulterer i valg af en tro eller et handlingsforløb blandt flere alternative muligheder. Det kan enten være rationelt eller irrationelt. Beslutningsprocessen er en begrundelsesproces baseret på antagelser om værdier, præferencer og overbevisninger. Hver beslutningsproces resulterer i et endeligt valg, som måske eller måske ikke giver anledning til handling.

Designtænkning er en beslutningsproces, en ikke-lineær problemløsningstilgang. Der er sandsynlighed for, at man på hvert trin i designtænkningsprocessen gør nye opdagelser, der kræver at gå tilbage og gentage en tidligere vej. I denne proces er det vigtigt, at de rigtige spørgsmål stilles, og folk kan begynde at søge efter svar ubevidst i deres eget tempo. Kreativitet er ikke en rationel proces, og det tager uundgåeligt tid at finde en kreativ løsning.