Elustsenaariumite kujundamine

Tagasi lehele Kõik etapid

Ülesanne

  1. Kasutades disainmõtlemise meetodi, Elustsenaariumide koostamise protsessis peab noor kujutama visuaalselt saavutatavaid tulemusi ja kõige olulisemaid samme eesmärgi suunas liikumisel. Need tegevused aitavad noorel paremini mõista seaduspärasusi elukvaliteedi erinevate aspektide vahel ja isikliku panuse tähtsust.
  2. Kujutledes üldist pilti 30-aastasena ja välja tuues, mis on saavutaud erinevate elukvaliteedi komponentidega ja olulisimad ssammud selle suunas. Need tegevused aitavad nooter parimini mõista regulaarsusi erinevate elu aspektide vahel.
  3. Luues eraldi stsenaariumid iga ameti suunas, peab iga osaleja koostama üksikasjaliku stsenaariumi kahe samba osas ("Haridus" ja "Töö") vähemalt kahes erinevas ametisuunas, et teha teadlikke otsuseid edasise arengutee kohta pärast põhihariduse omandamist

Selle etapi läbimise järel peaksite oskama:

  • Luua elustsenaariume erinevate ametite suunas, milles tunneb ära enda tulevases elus, mis aitab arendada võimekust teha teadlikke otsuseid pärast põhihariduse omandamist.
  • Kasutada disainmõtlemise lähenemist lahendamaks komplekkseid probleeme ametialases arengus, ja alternatiivsete elustsenaariumite loomiseks.
  • Teadlikkus nende võimalustest aitab noortel tegustega keerukates situatsioonides, näha mitte stansardeid lahendusi ja teha teistsuguseid valikuid.

Kasulik teada

Otsuste langetamine on kognitiivne protsess, mille tulemusena valitakse kindel seisukoht või tegutsemiskäik mitme võimaliku alternatiivse variandi hulgast. See võib olla ratsionaalne või irratsionaalne. Otsuste langetamise protsess on mõtlemisprotsess, mis põhineb väärtuste, eelistuste ja uskumuste eeldamisel. Iga otsuse langetamise protsess annab lõpliku valiku, mis võib viia või mitte viia tegutsemiseni.

Disainimõtlemine on otsuse langetamise protsess, mittelineaarne lähenemine probleemide lahendamisele. Tõenäoliselt teeb inimene igas disainimõtlemise protsessi etapis uusi avastusi, mis nõuavad tagasi minemist ja varasema teekonna kordamist. Selles protsessis on oluline küsida õigeid küsimusi ja inimesed peavad saama alustada vastuste otsimist alateadlikult oma tempos. Loovus ei ole ratsionaalne protsess ja loova lahenduse leidmine nõuab paratamatult aega.