Samm-sammult

Kirjaklambri ülesanne

Tagasi kõigi tööriistade juurde

Kirjeldus

  1. Võtke tavaline kirjaklamber
  2. Jagunege ühesuurustesse rühmadesse. Ideaaljuhul võiks rühmas olla 3 - 4 inimest. Seda ülesannet võib läbi viia ka üksi või kahekesi.
  3. Leppige kokku ajavahemik, näiteks 10 minutit, mille jooksul peavad osalejad kirja panema kõik võimalikud ideed, kuidas saaks kirjaklambrit kasutada. Võitja on meeskond, kes pakub välja kõige rohkem ideid. Individuaalse töö korral võite seada alguses eesmärgi, näiteks 10 ideed 5 minutiga. Parem on seada kõrgem eesmärk.
  4. Kui 4 minutit on möödas, siis teatage, et jäänud on 60 sekundit, seejärel 30 sekundit jne.
  5. Iga rühm esitleb avalikult oma ideid. Võrrelge kõiki ideid: kui palju neist kattusid ja kui palju oli originaalseid, mittestandardseid pakkumisi?

Tööleht

Laadige tööleht alla

Töölehti pole

Etapp

Ideede genereerimine