Izziņota pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvai 2023

2022.gada 11. oktobrī tika atklāta pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvai 2023 – augstākajam apbalvojumam dizaina jomā Latvijā, ko pasniedz ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru sasniegumus, kā arī veicināt Latvijā radīta dizaina izmantošanu un dizaina nozares attīstību.

Informatīvais seminārs notika Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja jaunajā ekspozīcijā “Dizaina procesi”, kas veltīta Latvijas dizaina jauno laiku vēsturei un durvis apmeklētājiem vēra tikai šā gada pavasarī. Klātesošie tika informēti par Latvijas Dizaina gada balvas 2023 norisi, kategorijām, darbu iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Informatīvajā pasākumā Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lāsma Krastiņa–Sidorenko uzrunāja klātesošos, “saku paldies līdzšinējiem balvas organizatoriem – biedrībai Latvijas Dizaineru savienība – par paveikto darbu, īpaši izceļot veiksmīgo komunikāciju ar sabiedrību un konferences organizēšanu, kā arī dizaina birojam H2E, Dizaina gada balvas pirmsākumos veidojot to par augstvērtīgu zīmolu ar tradīcijām un vērtībām, kuras Latvijas Dizaina centram jāturpina pilnveidot un stiprināt. Vēlam izdošanos un esam pārliecināti, ka Latvijas Dizaina centrs parūpēsies par jaunām virsotnēm, kuras sasniegt un iekarot, realizējot Latvijas Dizaina gada balvas konkursu turpmākos trīs gadus.”

Darbu iesniegšana divos periodos

Jaunā pieteikšanās kārtība paredz iespēju darbu autoriem vai to pasūtītājiem darbus šim konkursam iesniegt divos periodos — rudenī un ziemā, tā padarot ērtāku gan pašu pieteikšanās procesu, gan arī strukturējot vērtēšanu. 2022. gada rudens pieteikšanās ilgs no 11. oktobra līdz 15. novembrim, 2023. gada ziemas pieteikšanās — no 2. līdz 31. janvārim.

Vērtēšana divās kārtās
Konkursam iesniegtie darbi tiks vērtēti divās kārtās. Pieteiktos darbus vispirms vērtēs Atlases žūrija, to darot četras reizes gadā īsi pēc darbu pieteikšanas konkursam. Atlases žūrija ik ceturksni izvirzīs nominantus, kurus konkursa otrajā kārtāvērtēs Fināla žūrija, lemjot par katras kategorijas uzvarētāju un Grand Prix ieguvēju. Konkursa otrā kārta norisināsies reizi gadā — pavasarī — un noslēgsies ar Dizaina gada balvas pasniegšanu. Provizoriskais LDGB otrās kārtas norises laiks ir 2023. gada aprīlis un maijs. Precīzi norises datumi tiks laicīgi izziņoti tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv.

Latvijas Dizaina gada balvai pieteikto darbu vērtēšanā tiks ņemti vērā Latvijas Dizaina stratēģijā 2022–2027 definētie dizaina jomas mērķi un rīcības virzieni un “Jaunā Eiropas Bauhausstratēģiskajā iniciatīvā ietvertie principi – skaistums, ilgtspēja, iekļaušana

LDGB pieteikto darbu vērtēšana balstīsies šādos kvalitātes kritērijos:

  • idejas oriģinalitāte un jaunrade,
  • problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam,
  • koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā,
  • funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
  • estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas,
  • ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums,
  • sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamīb

Žūrija

Atlases žūrijā strādās atzīti Latvijas dizaina profesionāļi; katrā kategorijā būs priekšsēdētājs un divi žūrijas locekļi. Atlases žūrijas kategoriju priekšsēdētāju pienākumus piekritušas uzņemties grafikas dizainere, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja Liene Drāzniece, produktu dizainere, zīmolu “Mammalampa” un “Detales” izveidotāja Ieva Kalēja, UX dizainere, “Printify” dizaina vadītāja Līga Lētiņa, maģistra studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” vadītāja, asociētā profesore Ilze Kundziņa un arhitekte un urbāniste, Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola. Pilns atlases žūrijas sastāvs drīzumā tiks izziņots vietnē www.dizainabalva.lv.

Fināla žūriju veidos pieci žūrijas locekļi. Līdzās Latvijas profesionāļiem fināla žūrijā darbosies arī ārvalstu profesionāļi.

Piecas kategorijas

Darbi jāpiesaka un tiks vērtēti piecās kategorijās: produktu dizains, pakalpojumu dizains, komunikācijas dizains, vides dizains un digitālie risinājumi.

Produktu dizains – produkti, kas piedāvā ilgtspējīgus risinājumus mūsdienu problēmām un sniedz ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā. Jauni vai pilnveidoti tirgū ieviesti produkti, kas ražoti lielākās vai mazākās ražotnēs un darbnīcās, kā arī izstrādāti produktu prototipi. Privātā, publiskā (valsts un pašvaldību) un nevalstiskā sektora produkti jebkurā nozarē.

Pakalpojumu dizains – jauni vai pilnveidoti tirgū ieviesti pakalpojumi un procesi, kā arī izstrādāti pakalpojumu un procesu prototipi, kas sniedz ieguldījumu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības attīstībā. Publiskā (valsts un pašvaldību), privātā un nevalstiskā sektora pakalpojumi jebkurā nozarē.

Komunikācijas dizainsgrafikas un vizuālās komunikācijas risinājumi, kas sniedz spēcīgus, saprotamus un iekļaujošus vēstījumus. Zīmolu veidošanas, grafikas, reklāmas, mārketinga un sabiedrības izglītošanas kampaņu, iepakojuma, izkārtņu, izdevējdarbības un burtu dizaina darbi, kā arī ilustrācijas un citi vizuālās komunikācijas darbi.

Vides dizains vides risinājumi, kas piedalās skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vides veidošanā. Publisko un privātoiekštelpu un ārtelpu dizaina risinājumi. No infrastruktūras līdz interjeram, no kultūras līdz komerciālai videi, no pagaidu līdz pastāvīgiem risinājumiem.

Digitālie risinājumidigitāli darbi ar augstu auditorijas iesaisti, mijiedarbību un efektivitāti. Darbi, kas ir radīti un lietoti digitālajā vidē — tīmekļvietnes, lietotnes, spēles, NFT, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, audio, video, ieskaujošās pieredzes un citi risinājumi.

Par konkursu un tā rīkotāju

Latvijas Dizaina gada balva ar Kultūras ministrijas atbalstu dibināta 2017. gadā. Līdz 2025. gada maijam to organizēs Latvijas Dizaina centrs, saņemot deleģējumu pēc uzvaras Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu. Iepriekšējos periodos konkursu organizēja biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” (2020. un 2021. gadā) un dizaina birojs “H2E” (2017., 2018. un 2019. gadā).

Latvijas Dizaina balvas 2023 vizuālās komunikācijas koncepcijas autore ir dizainere Ieva Kalēja. Konkursa grafiskā dizaina un interneta vietnes autors ir Kirils Kirasirovs. Melnbaltā grafikā veidotā komunikācija ietver atsauces uz kalniem un ceļu – tā iecerēta kā aicinājums virzīties augšup un tālumā, sasniegt augstus mērķus. Lai nodrošinātu pēctecību, vizuālajā komunikācijā integrēts balvas logotips, ko 2017. gadā izstrādāja dizaina birojs “H2E”.

Latvijas Dizaina centrs ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi stimulēt dizaina attīstību un dizaina kā stratēģiska rīka lietošanu Latvijas ekonomiskajai izaugsmei, inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai, sabiedrības labbūtības un indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgas vides, kultūras identitātes un valsts tēla stiprināšanai.

Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD.