Konkursu “Latvijas Dizaina gada balva 2023” rīkos Latvijas Dizaina centrs

Nacionālas nozīmes konkursu „Latvijas Dizaina gada balva” nākamajā posmā – līdz 2025. gada maijam − īstenos biedrība „Latvijas Dizaina centrs,” saņemot šī uzdevuma deleģējumu līdz ar uzvaru Kultūras ministrijas (KM) izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu.

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā. Apbalvojuma mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina izmantošanu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Konkursa iniciators un atbalstītājs ir KM.

“Latvijas Dizaina gada balvas konkurss turpmāk tiks rīkots reizi gadā atbilstoši dizaina jomas stratēģiskajiem mērķiem un virzieniem, sasaistē ar Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvas vērtībām. Tas aptver gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, toskait dažādas dizaina jomas: produktu un pakalpojumu dizainu, komunikācijas dizainu, vides dizainu un digitālos risinājumus,” akcentē valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, papildinot, ka viens no biedrības “Latvijas Dizaina centrs” uzdevumiem būs pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un zīmola vērtībām, kā arī veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību un pievienoto vērtību tautsaimniecības, sociālajā, valsts pārvaldības, izglītības un citās jomās.

Tuvākajā laikā “Latvijas Dizaina centrs” izziņos darbu pieteikšanu Latvijas Dizaina gada balvai 2023.

Latvijas Dizaina gada balva iedibināta 2017. gadā pēc Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīvas. Iepriekšējos periodos konkursu organizēja biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” (2020. un 2021. gadā) un dizaina birojs “H2E” (2017., 2018. un 2019. gadā). Papildu informācija par Latvijas Dizaina gada balvu tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv

“Latvijas Dizaina centrs” (LDC) ir nevalstiska organizācija, kas veidota ar mērķi sekmēt dizaina attīstību Latvijā, veicinot dizaina kā stratēģiska rīka lietošanu ekonomikas izaugsmei un inovāciju pieaugumam, sabiedrības labbūtībai un indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai, vides ilgtspējai, kā arī kultūras identitātes un valsts tēla stiprināšanai. LDC veidots kā dažādas institūcijas, starpdisciplināras jomas un mērķauditorijas vienojoša platforma. LDC izveidi ir iniciējusi un līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Latvijas Dizaina centru vada pieredzējusi radošo industriju stratēģe un lektore Dita Danosa. Tās valdē ir arhitekte, Rīgas pilsētas galvenā dizainere un komunikāciju platformas FOLD izveidotāja Evelīna Ozola un produktu dizainere, zīmola “mammalampa” izveidotāja Ieva Kalēja.

“Latvijas Dizaina centrs” ir iesaistīts dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, rīko pasākumus, kas informē un vienkopus pulcē uzņēmumus, dizainerus, dizaina lietotājus un politikas veidotājus, kā arī piedalās un iniciē sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām. Ar Kultūras ministrijas atbalstu “Latvijas Dizaina centrs” uztur radošo industriju tiešsaistes platformu FOLD (www.fold.lv). Tajā izcelti labākie darbi dizaina, arhitektūras, modes un citās radošajās jomās, un ik dienu tiek publicētas ziņas latviešu un angļu valodā.

Latvijas Dizaina centra ievērojamākās darbības pēdējā gada laikā ir Baltijas dizaina izstādes “Tactile Baltics” organizēšana Londonas Dizaina festivālā kopā ar Lietuvas Dizaina forumu un tiešsaistes platformu NID, sarunu cikla “Latvijas Dizaina stratēģija 2021-2027” organizēšana ar politiku veidotāju un īstenotāju dalību, sadarbības pamata izveidošana ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju Eiropas Komisijas iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” popularizēšanai Latvijā. 2021. gadā “Latvijas Dizaina centrs” kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Dānijas sāka īstenot savu pirmo Eiropas stratēģiskās partnerības projektu — Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārija izstrādi.

“Latvijas Dizaina centrs” ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” oficiālais partneris.