Soli pa solim

Dizaina domāšanas pieeja

Atpakaļ uz visiem rīkiem

Apraksts

  1. Iepazīstiniet jauniešus ar dizaina domāšanas pieeju kā piecu soļu procesu, kas sastāv no tādiem soļiem kā: Empātija - Definēšana - Ideju radīšana - Prototipēšana un Testēšana.
  2. Vadītājs ar jauniešiem pārrunā iepriekšējos etapos veiktās darbības, aicinot jauniešus noformulēt katrā posmā sasniegto rezultātu – gan paveikto darba lapās (taustāmais rezultāts), gan jaunieša atklāto, piedzīvoto (nemateriālais rezultāts).
  3. Vadītājs rosina sarunu par to, kā katrā etapā paveiktais atbilst dizaina domāšanas 5 soļu pieejai, pārrunājot ar jauniesiesiem, kuri procesa soļi jau ir pabeigti, tādējādi nonākot pie veicamā dizaina domāšanas procesa soļa – prototipēšanas.
  4. Jaunieši tiek mudināti dalīties idejās par to, kā, viņuprāt, prototipēšana var tikt veikta attiecībā uz turpmāko dzīvi. Tas ir pirmais solis virzībā uz dzīves scenāriju izstrādes posmu.

Darba lapas un materiāli

Lejuplādē darba lapas

nav darba lapas

Attiecās uz etapu

Dzīves scenāriju dizainēšana