Soli pa solim

Dzīves scenāriji dažādiem profesionālajiem virzieniem

Atpakaļ uz visiem rīkiem

Apraksts

  1. Šajā solī turpinās dzīves scenāriju izstrāde, kas tika iesākta iepriekšējā solī “Manas dzīves kopskats” 30 gadu vecumā..
  2. Jaunietis izstrādā atsevišķus scenārijus katram interesējošam profesionālajam virzienam (A,B un C scenārijs), izvērtējot komponentes “Darbs” un “Izglītība”.
  3. Koka lapās ir jāieraksta noteiktos vecuma posmos būtiskāko sasniedzamo sākot ar mācībām pamatskolā un tās absolvēšanu, tad apzinātu izglītības turpināšanu vai profesijas apguvi un turpmāku kopmetenču pilnveidi, lai attiecīgajā profesijā sasniegtu iztēloto rezultātu un vienlaikus nodrošinātu citus dzīves kvalitātes aspektus, tostarp “nauda”, “gimene”, “apkārtējā vide”,u.c.

Uzdevums ir izveidot dzīvības scenārijus trīs iepriekšējos posmos izvēlētajiem profesionālajiem virzieniem vai profesijām. Salīdziniet, kādas kvalitātes, prasmes un prasības pārklājas neatkarīgi no izvēlētā profesionālā virziena. Kuri no kvalitātes aspektiem ir mainīgi un kuri - nemainīgi?

A plāns jeb reālistiskais plāns. Profesija vai profesionālais virziens kas visvairāk interesē un šķiet atbilstošs personības īpašībām, dotībām un prasmēm.

B plāns jeb alternatīvais plāns. Profesija vai profesionālais virziens, kas interesē kā nākošā opcija pēc A profesijas, kurā varētu sevi īstenot, ja kādu iemeslu dēļ A profesija vairs nebūtu īstenojama vai arī sobrīd ir par maz informācijas par šo profesiju, lai varētu apgalvot, ka patiešām tā interesē.

C plāns jeb brīvais plāns.Sevis īstenošana pilnīgi citā profesijā, kuru izvēlētos, ja nebūtu jādomā par to cik daudz naudas var nopelnīt tajā strādājot, cik prestiža šī profesija ir un ko citi padomās par jūsu izvēli.

Darba lapas un materiāli

Lejuplādē darba lapas

Darba lapa."DZĪVES SCENĀRIJU DIZAINĒŠANA"

Attiecās uz etapu

Dzīves scenāriju dizainēšana