Soli pa solim

Inovāciju mašīna

Atpakaļ uz visiem rīkiem

Apraksts

  1. Ideju ģenerēšan. Izvēlieties vienu problēmsituāciju, kuru vēlaties atrisināt piedāvājot jaunas, oriģinālas pieejas. Tas var būt arī kāds mērķis, kuru vēlaties sasniegt nākotnē.
    Veltiet 10 - 15 minūtes, lai radītu maksimāli daudz ideju par izvēlēto tēmu.
  2. Ideju noslīpēšana. Pierakstiet visas idejas uz tāfeles vai liela izmēra lapas. Ja ir iespējams sadaliet idejas līdzīgās kategorijās.
    Grupās noslīpējiet attiecīgās idejas: tās apvienojot, detalizējot, pārformulējot, papildinot, lai piedāvātu uzlabotu versiju.
  3. Ideju izvēlēšanās. Izvēlieties 1 - 3 idejas, ar kurām turpināt strādāt. Visi dalībnieki kopā veido uzdevumu jeb secīgu soļu sarakstu, kas jāveic, lai ideju realizētu. Soļus pieraksta uz tāfeles.
    Dalībnieki var izteikt viedokli mutiski vai atzīmējot ar "+" to soli, uzdevumu, kuram piekrīt.
  4. Ideju vispārināšana. Šis solis attiecas uz ideju validāciju jeb reālu īstenošanu dzīvē. Jaunieši mācās izvirzīt hipotēzes un rast tām apstiprinājumu vai noraidījumu. Paņemiet vienu no idejām, radiet hipotēzi, pierādiet hipotēzi.

Problēma: Neveselīgi ēšanas ieradumi, atteikšanās no pusdienām ēdnīcā par labu fast food.
Ideja: Skolas ēdnīcā divas reizes nedēļā piedāvāt tikai veģetāru ēdienu.
Hipotēze, kuru nevarēs pierādīt: Veģetārs ēdiens ir garšīgāks par gaļas un zivs ēdieniem.
Hipotēze, kuru varēs pierādīt: Vidusskolēni "X" skolā vairāk dod priekšroku dārzeņu ēdieniem, nevis gaļas ēdieniem.

Darba lapas un materiāli

Lejuplādē darba lapas

nav darba lapas

Attiecās uz etapu

Brīva pašizpausme