Soli pa solim

Profesiju prasības

Atpakaļ uz visiem rīkiem

Apraksts

Šajā solī jaunietis veic patstāvīgo darbu, iemācoties analizēt darba sludinājuma prasības, pamatot savu viedokli un izveidot rīcības plānu izvēlētās profesijas kompetenču un prasmju apguvei.

Pieaugušais var palīdzēt ar virzošiem jautājumiem, lai atvieglotu izpētes un pārdomu procesu.

Darba lapas un materiāli

Lejuplādē darba lapas

nav darba lapas

Attiecās uz etapu

Iespējamie profesionālie virzieni