Soli pa solim

Dzīves kopskats

Atpakaļ uz visiem rīkiem

Apraksts

Šajā solī jaunietis kļūst par savas dzīves dizaineri. Jaunietis iztēlojas dzīves kopskatu 30 gadu vecumā un viņam jāieskicē sasniegto dažādās dzīves kvalitātes komponentēs, un būtiskākie sasniedzamie rezultāti virzībā uz tām.

 1. Dzīves scenāriju dizainēšanā lietojami iepriekšējo etapu rezultāti no aizpildītajām darba lapām un veiktajiem pierakstiem, jaunieši iedrošināmi pārskatīt un papildināt darba lapu saturu.
 2. Vadītājs iepazīstina jauniešus ar uzdevumu "Dzīves koks" darba lapu. Jaunieši tiek aicināti ieskatīties viņu aizpildītajā darba lapā “Dzīves līdzsvara aplis” kur atrodamas dzīves kvalitātes komponentes (darbs, izglītība, ģimene, nauda, veselība, draugi, vaļasprieki, brīvais laiks un apkārtējā vide) un tās ar jauniešiem kopā tiek apspriestas.
 3. 3. Jauniešiem vienā teikumā jāapraksta savu dzīvi 30 gadu vecumā, dažādos dzīves kvalitātes aspektos. Lai rosinātu iztēli, jaunieši tiek mudināti uz savu dzīvi 30 gadu vecumā skatīties kā uz filmu, kurai viņiem jāizdomā pašreklāmas klipa saturs:
  Uzdevums ir izdomāt saturu īsam reklāmas klipam jeb tīzerim (no angļu valodas vārda teaser - kārdinājums, kārdinātājs) par savu dzīvi 30 gadu vecumā. Jo labāks tīzeris, jo lielāka skatītāju interese par pirmizrādi. Šādos reklāmas klipos parasti ir iekļauti filmas aizraujošākie kadri, ainas, pagrieziena punkti galveno varoņu stāstos utt. Iedomājieties, ka veidojat tīzeri par to, kā izskatīsies jūsu dzīve 30 gadu vecumā.
  Radiet scenāriju reklāmas klipam par savu dzīvi 30 gadu vecumā, lai jums pašiem būtu vēlme noskatīties visu filmu!
 4. Darba lapā jāieskicē sasniegto visās dzīves kvalitātes komponentēs un būtiskākie soļi virzībā uz to. Darba lapā katrā koka lapā jāieraksta to notikumu, sasniegumu vai darbību kopumu, kas raksturo katru no kvalitātes aspektiem. Jo detalizētāks skatījums, jo plašākas būs rīcības iespējas.
 5. 5. Jaunieši prezentē savu dzīves koka modeli - vīziju par dzīvi 30 gadu vecumā. Diskusijas jautājumi:
  – Vērtējot no šī brīža izejas pozīcijām, kā tev šķiet, vai ir pietiekami daudz laika, lai sasniegtu izvēlēto dzīves mērķi?
  – Kādi būtu atskaites punkti, kas jāsasniedz, piemēram, 20, 25, 29 gadu vecumā, lai varētu secināt, ka notiek zināms progress virzībā uz izvēlēto mērķi?
  – Cik daudz būtu jāpaļaujas uz veiksmi un cik - uz apstākļu sakritību?
  – Cik daudz būtu jāpaļaujas uz esošajiem talantiem un cik daudz uz ieguldīto laiku un pūlēm sevis attīstībā?

Darba lapas un materiāli

Lejuplādē darba lapas

Darba lapa. DZĪVES KOKS. ES SAVOS 30!

Attiecās uz etapu

Dzīves scenāriju dizainēšana