Dzīves scenāriju dizainēšana

Atpakaļ uz visiem etapiem

Uzdevums

  1. Lietojot dizaina domāšanas pieeju, radīt vismaz divus dzīves scenārijus vairāk interesējošos profesionālos virzienos, kuros potenciāli realizēt sevi turpmākajā dzīvē, atbilstoši gan pašreizējām interesēm, gan iedomātajai dzīves kvalitātei.
  2. Jaunietim jāiztēlojas dzīves kopskats 30 gadu vecumā, un ieskicē sasniegto dažādās dzīves kvalitātes komponentēs un būtiskākie soļi virzībā uz to. Šīs darbības jaunietim palīdz labāk saprast likumsakarības starp dažādiem dzīves kvalitātes aspektiem.
  3. Jaunietim jāizstrādā atsevišķi scenāriji katram interesējošam profesionālajam virzienam, izvērtējot  komponentes“Darbs” un “Izglītība”, apzinot būtiskāko paveicamo noteiktos vecuma posmos. Šīs darbības jaunietim palīdz labāk saprast viņa personiskā ieguldījuma būtiskumu, lai iecere pārtaptu realitātē.

Noslēdzot šo etapu, būtu jāspēj:

  • radīt dzīves scenārijus dažādiem profesionāliem virzieniem, kuros potenciāli realizēt sevi turpmākajā dzīvē, kas var veicināt spēju pieņemt apzinātus lēmumus par izaugsmes ceļu pēc pamatizglītības iegūšanas,
  • radīt dzīves scenārijus dažādiem profesionāliem virzieniem, kuros potenciāli realizēt sevi turpmākajā dzīvē, kas var veicināt spēju pieņemt apzinātus lēmumus par izaugsmes ceļu pēc pamatizglītības iegūšanas,
  • savu iespēju apzināšanās jaunietim palīdz labāk orientēties kompleksās situācijās, saprast norišu pēctecību, ieraudzīt nestandarta risinājumus un izdarīt alternatīvu izvēli.

Noderīgi

Lēmumu pieņemšana ir kognitīvs process, kura rezultātā tiek izvēlēta pārliecība vai rīcības virziens starp vairākām iespējamām alternatīvām. Tas var būt racionāls vai neracionāls. Lēmumu pieņemšanas process ir spriešanas process, kura pamatā ir pieņēmumi par vērtībām, vēlmēm un uzskatiem. Katrs lēmumu pieņemšanas process rada galīgo izvēli, kas var rosināt rīkoties vai atturēties no rīcības.

Dizaina domāšana arī ir lēmumu pieņemšanas process - nelineāra problēmu risināšanas pieeja. Pastāv iespēja, ka katrā dizaina domāšanas procesa posmā tiek izdarīti jauni atklājumi, kas rosina atgriezties un atkārtot jau veikto ceļu. Šajā procesā ir svarīgi, lai tiktu uzdoti pareizie jautājumi un cilvēki var sākt meklēt atbildes individuālā tempā. Radošums nav racionāls process, un radoša risinājuma atrašana neizbēgami prasa laiku.