Interešu pārskatīšana

Atpakaļ uz visiem etapiem

Uzdevums

Pārdomāt savas intereses, talantus, personības īpašības, vaļaspriekus un jau piemītošās kompetences. Šajā solī vēlams atbildēt uz jautājumiem: Kāds (-a) es esmu? Ko man patīk darīt? Kādas prasmes man jau piemīt? Kas man padodas?

Noslēdzot šo etapu, būtu jāspēj:

  • atpazīt trīs nozīmīgas personības iezīmes,
  • nosaukt trīs talantus, trīs iecienītākās aktivitātes vai darbības, un trīs lietas, kas padodas,
  • izmantot emocionālo inteliģenci, lai labāk izprastu savas darbības un virzītu nodomus. 

Noderīgi

Personības iezīmes ir konsekventi lielumi, kas raksturo personību - mūsu domas, jūtas, attieksmi un uzvedības modeļus. Analizējot savas personības iezīmes, dažkārt ir noderīgi vaicāt tuvākajiem, ko viņi visvairāk novērtē kā mūsu stiprākās, pozitīvās kvalitātes.

Talants ir iedzimta prasme vai spēja, vai apdāvinātība izcelties kādā konkrētā vai vairākās aktivitātēs vai jomās. Talantu nevar uzlūkot caur ierastajiem attīstības modeļiem, un tas bieži vien netiek maksimāli izmantots, jo tā izkopšana prasa laiku, enerģiju, upurus, centību un resursus no vecākiem, mentoriem un talantīgā cilvēka. Ideāli apstākļi talanta attīstībai ietver talanta baudīšanu savā labā un skaidru uztveri par to, kā to var izmantot, lai piepildītu indivīda ilgtermiņa centienus. (APA, 2023).

Ir teiciens, ka panākumu atslēga ir 10% talants un 90% darbs. Skaitļi atšķiras atkarībā no teorijas un nozares, kurā panākumi plānoti, tomēr tas ir labs sākuma punkts. Padomājiet, kas sastāda 90%?

Laiks, piepūle, iedvesma, informācijas iegūšana, analīze, secinājumu veikšana, lēmumu pieņemšana, atteikšanās no kaut kā izvēlētā mērķa labā > prioritāšu gradācija utt. Darbs ir daudzveidīgs, tas nav vienmuļš. Dizaina process, kuru apgūsim, būs noderīgs, lai darbs nestu augļus izvēlētajā ceļā.

Rīki

Laiks katrai aktivitātei ir atkarīgs no situācijas specifikas. Aprakstā norādīts minimālais aprēķins, kuru var pielāgot atbilstoši iespējām.

Vēlams nemainīt rīku secību. Ja ir jāizvēlas tikai viens no rīkiem, iesakām Nr. 3 "Interešu pārskatīšana" pirms tam sniedzot īsu ieskatu par personības īpašībām.

Metodoloģiskais materiāls