Iespējamie profesionālie virzieni

Atpakaļ uz visiem etapiem

Uzdevums

Izaicināt pusaudžu radošumu, izmantojot iespēju saistīt savu iztēloto dzīvi ar reālām darbavietām, pamatojoties uz viņu interesēm. Ar rīku palīdzību viņi iegūst pārskatu par arodu ''saimēm'', iegūst konkrētās profesijas saistībā ar citiem arodiem un gūst iedvesmu lielākai darba un izglītības izvēles dažādībai. Apvienojiet iepriekšējā solī iedomāto nākotnes dzīves ceļu ar reāli iespējamiem profesionāliem virzieniem.

Noslēdzot šo etapu, būtu jāspēj:

  • savienot iepriekš iztēlotās dzīves kvalitātes komponentes ar iespējamiem profesionāliem virzieniem,
  • saistīt noteiktas intereses ar profesionālajām jomām un pielāgot daudzveidīgākas profesionālās izvēles iespējas,
  • noteikt, kādas kompetences ir nepieciešamas izvēlētajām konkrētajām profesijām.
  • determine what competencies are required by chosen specific professions

Noderīgi

Galvenā uzmanība pievēršama padomiem un iepazīstinašanai ar dažādām izglītības izvēlēm un iestāšanās prasībās tam. Jaunietis veic pašvērtējumu par profesionāliem, personīgiem un sociāliem priekšnoteikumiem, lai ietu iecerēto ceļu vienlaikus izvertējot piemērotākas alternatīvas. Iespējamās izvēles nosaka ISCED 3. pakāpes izglītības programmu piedāvajums konkrētajā valstī, uzsverot, ka priekšroka dodama kāda veida studijām vai aroda apguvei darba vietā, nevis nekvalificētam darbam.

Rīki

Laiks katrai aktivitātei ir atkarīgs no situācijas specifikas. Aprakstā norādīts minimālais laiks un var tikt pielāgots atbilstoši iespējām. Instrumentu secību nav ieteicams mainīt. Ja jums ir jāizvēlas tikai viens no rīkiem, mēs iesakām N# 2 "Profesiju prasības".

Metodoloģiskais materiāls