Scenāriju izvēle & rīcības plāns

Atpakaļ uz visiem etapiem

Uzdevums

Izmantojot refleksiju par iepriekšjos soļos paveikto, jaunietis pabeidz dzīves scenārijus - kas ir nepieciešams viņa sapņa piepildīšanai: kas jau ir un kas ir jāiegūst, un identificē, kā pārvarēt iekšējās bailes un nedrošību. Pēc tam jaunietis izvēlas galvenās prioritātes tuvākajai nākotnei un racionalizē rīcības plānu, lai padziļināti iepazītu izvēlētās profesijas un/vai attīstītu nepieciešamās prasmes, lai pēc pamatizglītības pabeigšanas varētu veiksmīgi turpināt virzīties uz mērķu sasniegšanu. Iemācieties atzīt, ka korekcijas ir neizbēgamas un reizumis pat nepieciešamas, lai sasniegtu mērķus.

Noslēdzot šo etapu, būtu jāspēj:

  • pārdomāt izzināto visu 9 soļu laikā, identificējot personības iezīmes, izvēloties karjeras ceļus, izstrādājot dzīves scenārijus un izveidojot rīcības plānus,
  • izvērtēt savas izvēles. Izsvērt izveidoto rīcības plānu, vienoties par turpmākajām darbībām. Apzināties neparedzētiem gadījumu un korekciju iespējamību.

Noderīgi

Dzīves scenāriju radīšana var tikt izmantota kā vienreizēja aktivitāte, taču labāki rezultāti var tikt sasniegti, ja tā tiek periodiski atkārtota, lai sekotu līdzi progresam un izmaiņām, nepieciešamības gadījumā pielāgojot izvirzītos mērķus un veicamos soļus.