Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārijs Pētījumu rezultāti

Atpakaļ uz instrumentārija sākumlapu

Kopsavilkums

Projekta partnervalstīs Dānijā, Igaunijā un Latvijā laika periodā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada maijam tika īstenots kvantitatīvais un kvalitatīvais pētījums, lai iegūtu datus par lietotajām dizaina un radošās domāšanas metodēm darbā ar jauniešiem (13-15 gadu veciem), kas var pozitīvi atsaukties uz pusaudžu vispārīgo labsajūtu, motivāciju, pašcieņu un sekmēt uz izaugsmi vērsta domāšanas veida (angļu valodā - Growth mindset) attīstību, kā arī apzināt izaicinājumus, problēmas un nepieciešamo metodoloģisko atbalstu dizaina un radošās domāšanas metožu lietojumā.

Pētījuma ietvaros iegūtie dati tika sistematizēti un analizēti, un tā secinājumi kalpoja par pamatu projekta ietvaros izstrādājamam pusaudžu vecumam pielāgotajam dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārijam, metodoloģiskajam materiālam un e-platformai.