Instrumentārija etapi

Atpakaļ uz instrumentārija sākumlapu

Instrumentārijs radīts ar nolūku palīdzēt jauniešiem izprast, kā personības īpašības, intereses un spējas var veiksmīgi apvienot, izvēloties nākotnes profesionālos virzienus dzīvē. Aktivitātes plānotas tā, lai jaunietis dizainētu dzīves scenārijus dažādos profesionālos virzienos, spētu pieņemt apzinātus lēmumus par izaugsmes ceļu pēc pamatizglītības iegūšanas: turpināt mācības, apgūt profesiju vai sākt strādāt. Iespēju apzināšanās palīdz labāk orientēties kompleksās situācijās, saprast norišu pēctecību, ieraudzīt nestandarta risinājumus un izdarīt alternatīvu izvēli. Radošā un dizaina domāšanas prasme šajā instrumentārijā ir izšķiroša.

Lasīt vairāk par projektu

Pirmā daļa -
Radošās domāšanas attīstīšana

Otrā daļa
Dzīves scenāriju dizains