Toolkit stages

Tilbage til Værktøjssættet start

Værktøjskassen er designet til at hjælpe unge med at forstå, hvordan personlighedstræk, interesser og evner med succes kan kombineres, når de vælger fremtidige professionelle retninger i livet. Aktiviteterne er planlagt således, at den unge designer livsscenarier i forskellige faglige retninger, der vil hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger om vækstvejen efter at have opnået grunduddannelse: at fortsætte studier, erhverve et erhverv eller begynde at arbejde. Bevidsthed om muligheder hjælper med bedre at navigere i komplekse situationer, forstå kontinuiteten i udviklingen, se ikke-standardiserede løsninger og træffe alternative valg. Evnen til kreativ og designtænkning er afgørende i dette værktøjssæt.

Læs mere om projektet

Del 1
Udvikling af kreativ tænkning

Del 2
Design livsscenarier