Design og Kreativ Tænkning Udvikling Værktøjsæt

Tilbage til Værktøjssættet start

Hvad er det?

Design og kreativ tænkning udvikling værktøjsæt er et sæt metoder og aktiviteter. Værktøjssættet består af ni på hinanden følgende trin opdelt i to dele: den første del fokuserer på forståelse og udvikling af begrebet kreative tænkningsevner, den anden del fokuserer på den praktiske anvendelse af design og kreative tænkningsevner i beslutningsprocessen.

Værktøjskassen er designet til at hjælpe unge med at forstå, hvordan personlighedstræk, interesser og evner med succes kan kombineres, når de vælger fremtidige professionelle retninger i livet. Aktiviteterne er planlagt således, at den unge designer livsscenarier i forskellige faglige retninger, der vil hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger om vækstvejen efter at have opnået grunduddannelse: at fortsætte studier, erhverve et erhverv eller begynde at arbejde. Bevidsthed om muligheder hjælper med bedre at navigere i komplekse situationer, forstå kontinuiteten i udviklingen, se ikke-standardiserede løsninger og træffe alternative valg. Evnen til kreativ og designtænkning er afgørende i dette værktøjssæt.

Hvad består det af?

Processen involverer et sæt på hinanden følgende faser: for det første bliver hver deltager bedt om at evaluere egenskaberne ved deres egen personlighed, talenter og interesser og opfordres derefter til at skabe en vision om deres fremtidige liv og dets kvalitet. Første skridt efterfølges af at forbinde viden om erhverv med ens egen personlighed, hjælpe den unge med at identificere mulige faglige retninger for at udtrykke sig, samt give det ønskede niveau af livskvalitet. Når tre mere interessante faglige retninger er blevet identificeret, og nogle væsentlige kompetencer, der kræves af disse erhverv, er afklaret (besat og skal udvikles), begynder processen med at designe livsscenarier med visuelt at skildre det resultat, der skal opnås, og de vigtigste ting, der skal gøres mod det. Den unge vælger derefter topprioriteter for den nærmeste fremtid og udarbejder en handlingsplan for at lære udvalgte erhverv at kende i dybden og / eller udvikle de nødvendige færdigheder, så man efter endt grunduddannelse med succes kan fortsætte med at nå målene. Metoden giver mulighed for regelmæssig evaluering af planens gennemførelse med anledning for at ændre ens valg.

Udvikling af kreative tænkningsevner

De første tre trin fokuserer på forståelse og praktisk anvendelse af begrebet kreativ tænkning. De vil hjælpe med at danne en ide om alsidigheden af kreativ tænkning og udvikle de komponenter, der udgør denne færdighed: kritisk tænkning, fleksibilitet, frihed, originalitet osv.

Design livsscenarier

Trin 6 til 9, hvis de udføres sekventielt, fremhæver personlighedstræk, interesser og færdigheder, hjælper med at modellere ideelle livsstier og professionelle muligheder for at demonstrere, at alle ovennævnte enheder interagerer som variabler i design af livsscenarier.

Hvem er det til?

Den primære målgruppe for værktøjskassen er unge i alderen 13-16 år i de sidste klasser i grundskolen (ISCED 2; oftest 7., 8. og 9. klasse) og de voksne der arbejder med unge. Målet er at øge de unges motivation, selvværd, kreative tankekapacitet og hjælpe med at vælge livsscenarier.

En anden målgruppe er personer i alle aldre, som ønsker at udforske alternative karriereveje, lære at træffe beslutninger ved at evaluere forskellige perspektiver og turde vælge utraditionelle løsninger.

Hvorfor bruge det?

Uddannelsessystemerne verden over er præget af en fastlåst tænkning, som har ført til, at mange unge mister motivationen og tilliden til både sig selv og deres færdigheder. Dette har resulteret i kategorier som NEET (unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse), da deres viden og færdigheder ofte ikke stemmer overens med arbejdsmarkedets faktiske behov.

Unge, især tidlige og midaldrende unge, har vist sig at have højere hjerneplasticitet, og det er derfor afgørende at udvikle færdigheder og adfærdsmønstre, som en person vil kunne bruge i voksenalderen.

En tankegang, der er korreleret med kreativ tænkning, er væekst tænkegang eller “growth mindset” på engelsk. Professor Carol Dweck fra Stanford University understreger vigtigheden af, at teenagere og unge forstår, at fejltagelser er en del af en proces, og ikke et endegyldigt resultat (Dweck, 2006). Designtænkningsværktøjer, der fokuserer på visuel og rumlig tænkning, kan have en stærk effekt på at ændre perspektiver og er relativt lette at implementere blandt unge.

Hvordan bruger man det?

Læs beskrivelsen > Bliv fortrolig med opgaverne i arbejdsarket, > udfyld arbejdsarket. > Gå videre til næste trin. Sørg for, at alle trin udføres sekventielt. Spring ikke over en.

Hvad er udbyttet?

Formålet med værktøjskassættet er, at udvikle evnen til at indhente og analysere tilgængelig information fra både omverdenen og personlige karakteristika såsom personlighedstræk, færdigheder, interesser og talenter. Dette vil gøre det muligt at designe forskellige scenarier afhængigt af beslutningen om valg af erhverv eller uddannelse ved hjælp af kreativ og designtænkning.

Kreative og designtænkningsevner giver en øget bevidsthed om flere muligheder og hjælper med at navigere bedre i komplekse situationer, forstå rækkefølgen af begivenheder, se ikke-standardiserede løsninger og træffe alternative valg.

Som resultat vil unge være i stand til at skabe flere livsscenarier for deres fremtid og inkorporere valgte trivselsaspekter. I udviklingsprocessen vil de unge visualisere opnåelige resultater og de vigtigste skridt mod målet. Disse aktiviteter vil bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem forskellige aspekter af livskvalitet og betydningen af personlige bidrag.

Husk -øvelse gør mester!

Husk -øvelse gør mester!

Det er en kompetence baseret på produktiv generering af nye ideer samt evaluering og forbedring af eksisterende ideer, hvilket kan resultere i originale, effektive løsninger.” (OECD, 2022)

"Kreativ tænkning inspirerer ideer. Idéer inspirerer til forandring"

Barbara Januszkiewicz

Kreativ tænkning er en færdighed, der ikke er begrænset af demografiske eller sociale kriterier, og som alle kan udvikle i varierende grad. Udover at fremme kreativ tænkning bidrager det også til udviklingen af andre færdigheder, såsom analytisk og kritisk tænkning, problemløsning, samarbejde og kommunikationsevner. Dette styrker personlighedstræk, forbedrer akademisk præstation og fremmer faglig udvikling.

Designtænkning vil fungere som en paraplymetode inden for denne redskabskasse. Vi starter med at gå i marken og lave nogle undersøgelser (interviews og spørgeskemaer), derefter definerer vi det problem vi vil arbejde med, vi sætter et mål, hvorefter der genereres ideer, prototyper af disse og analyseres mulige resultater af det at undervise og træne unge i at anvende designtænkning som en metode i forskellige situationer.